Úřední deska - sejmuté
Termín školení členů okrskové volební komise
Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 12.9.2022
Omezení úředních hodin OÚ Drozdov
Prodloužení nouzového stavu do 30.6.2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2021

OBEC DROZDOV


Porovnání vyúčtování cen vodného a stočného za rok 2021
Svoz komunálního odpadu

změna četnosti svozu popelnic


Pozvánka na veřejné zasedání OZ 28.3.2022
Rozpočtové opatření č. 5/2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 13.12.2021
Návrh rozpočtu obce na rok 2022
Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023 - 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ na roky 2023 - 2024
Veřejná vyhláška - změny záplavového území vodního toku Stroupinský potok
Oznámení o době a místě konání voleb
Změna úředních hodin
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Drozdov - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 13.9.2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Rozpočtové opatření č.1/2021
Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2021 - SDH Drozdov
Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2021 - TJ Drozdov
Prodloužení nouzového stavu do 11.4.2021
Upřesnění krizového opatření do 28.3.2021
Vyhlášení nouzového stavu od 27.2.2021
Záměr prodeje pozemků
Záměr směny pozemků
Mimořádné-opatření-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cestí-od-25.-2.-2021
Ceník vodného a stočného - rok 2021
Obecně závazná vyhláška č. 1 2019

Obecně závazná vyhláška obce Drozdov č. 1 2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Obecně závazná vyhláška č. 3 2019

Obecně závazná vyhláška obce Drozdov č. 3 2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Drozdov


Rozpočet DSO Hořovicka na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Hořovicka na roky 2021 - 2023
Protokol o zkoušce č. 7921/2019

Odběr vzorku 19.03.2019


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021
Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ na roky 2020 - 2021
Zápis z veřejného zasedání OZ konaného 16.04.2018.
Rozbory vody v Drozdovském vodovodu k 7.12.2017
Zápis č.5 z veřejného zasedání OZ ze dne 16.10.2017
Zápis č.4 z veřejného zasedání OZ ze dne 18.09.2017
Zápis č.2/2017 z veřejného zasedání konaného dne 24.04.2017
Zápis a usnesení z veřejného zasedání ze dne 6.3.2017
Zápis z veřejného zasedání ze dne12.12.2016
Zápis z veřejného zasedání ze dne 03.10.2016
Zápis z veřejného zasedání OZ ze dne 12.září 2016
Zápis č.2/2015z veřejného zasedání ze dne 15.6.2015