Úřední deska - sejmuté
Zrušení úředních hodin
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 4.3.2024
Veřejné projednání návrhu ÚP
Veřejná vyhláška a opatření obecné povahy - vlk
Rozhodnutí o umístění stavby - Drozdov VO od ZŠ ke zvonici
Rozpočtové opatření č. 5/2023
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 11.12.2023
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Drozdov na rok 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Drozdov na rok 2025 a 2026
Návrh rozpočtu obce na rok 2024
Záměr směny pozemků

čipování popelnic, četnost svozu


Rozpočtové opatření č. 4/2023
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Záměr směny pozemků - František Pálek
Záměr směny pozemků - Kebrdlovi
Veřejná vyhláška - projednání návrhu Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Závěrečný účet DSO Hořovicka za rok 2022
Rozpočtové opatření č. 3/2023
Výstraha
Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Monitoring eroze zemědělské půdy
Porovnání vyúčtování cen vodného a stočného za rok 2022
Rozpočtové opatření 2/2023
Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2023 pro SDH Drozdov
Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2023 pro TJ Drozdov
Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 13.3.2023
Rozpočtová změna 1/2023
Informace o vzdání se kandidatury p. Josefa Středuly
Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
Oznámení o konání valné hromady honebního společenstva
Oznámení o době a místě konání voleb
Rozpočet obce na rok 2023
Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2023
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na roky 2024 - 2025
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Návrh rozpočtu na rok 2023
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Drozdov na rok 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2027
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Drozdov na roky 2024 - 2025
Rozpočtové opatření č.3/2022
Termín školení členů okrskové volební komise
Oznámení o době a místě konání voleb
Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 12.9.2022
Zasedání okrskové volební komise
Omezení úředních hodin OÚ Drozdov
Záměr směny pozemků
Závěrečný účet DSO Hořovicka za rok 2021
Rozpočtové opatření č.2/2022
Závěrečný účet Obce Drozdov za rok 2021
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce
Prodloužení nouzového stavu do 30.6.2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2021

OBEC DROZDOV


Porovnání vyúčtování cen vodného a stočného za rok 2021
Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2022 pro SDH Drozdov
Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2022 pro TJ Drozdov
Svoz komunálního odpadu

změna četnosti svozu popelnic


Ukončení období déletrvajícího sucha
Rozpočtové opatření č. 1/2022
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 28.3.2022
Rozpočtové opatření č. 5/2021
Rozpočet DSO Hořovicka na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Hořovicka na roky 2023 - 2025
Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na roky 2023 - 2024
OZV č. 2.2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Rozpočet obce Drozdov na rok 2022
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Střednědobý výhled rozpočtu obce Drozdov na roky 2023 - 2024
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 13.12.2021
Návrh rozpočtu obce na rok 2022
Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023 - 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ na roky 2023 - 2024
Veřejná vyhláška - změny záplavového území vodního toku Stroupinský potok
Oznámení o době a místě konání voleb
Změna úředních hodin
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Drozdov - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 13.9.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Rozpočtové opatření č.1/2021
Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2021 - SDH Drozdov
Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2021 - TJ Drozdov
Prodloužení nouzového stavu do 11.4.2021
Upřesnění krizového opatření do 28.3.2021
Vyhlášení nouzového stavu od 27.2.2021
Záměr prodeje pozemků
Záměr směny pozemků
Mimořádné-opatření-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cestí-od-25.-2.-2021
Ceník vodného a stočného - rok 2021
Rozpočet obce Drozdov na rok 2021
Rozpočet ZŠ a MŠ Drozdov na rok 2021
Zpráva o Výsledku přezkoumání hospodaření obce Drozdov za rok 2019
Obecně závazná vyhláška č. 1 2019

Obecně závazná vyhláška obce Drozdov č. 1 2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Obecně závazná vyhláška č. 2 2019

Obecně závazná vyhláška obce Drozdov č. 2 2019 o místním poplatku ze psů


Obecně závazná vyhláška č. 3 2019

Obecně závazná vyhláška obce Drozdov č. 3 2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Drozdov


Rozpočet DSO Hořovicka na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Hořovicka na roky 2021 - 2023
Návrh Zadání územního plánu obce Drozdov
Protokol o zkoušce č. 7921/2019

Odběr vzorku 19.03.2019


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021
Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ na roky 2020 - 2021
Smlouva a společné spolupráci při budování vodovod. přivaděče s městysem Cerhovice
Zápis z veřejného zasedání OZ konaného 16.04.2018.
Veřejná vyhláška Plzeňského kraje.
Rozbory vody v Drozdovském vodovodu k 7.12.2017
Zápis č.5 z veřejného zasedání OZ ze dne 16.10.2017
Zápis č.4 z veřejného zasedání OZ ze dne 18.09.2017
Zápis č.2/2017 z veřejného zasedání konaného dne 24.04.2017
Zápis a usnesení z veřejného zasedání ze dne 6.3.2017
Veřejná vyhláška pro usmrcování kormorána velkého.
Zápis z veřejného zasedání ze dne12.12.2016
Zápis z veřejného zasedání ze dne 03.10.2016
Zápis z veřejného zasedání OZ ze dne 12.září 2016
Obecně závazná vyhláška č.1/2016
Obecně závazná vyhláška č.2/2016
Veřejná vyhláška FÚ pro Středočeský kraj.
Zápis č.2/2015z veřejného zasedání ze dne 15.6.2015
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č.7 a 8.

Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 ze dne 10.12.2012 se zrušuje a nabývá platnost nová vyhláška č.1 ze dne 13.6.2016 usnesením č.4/2016.


Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veř. prost.
Příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/2001.