Úřední deska - sejmuté
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Záměr směny pozemků - František Pálek
Záměr směny pozemků - Kebrdlovi
Veřejná vyhláška - projednání návrhu Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Výstraha
Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Monitoring eroze zemědělské půdy
Porovnání vyúčtování cen vodného a stočného za rok 2022
Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 13.3.2023
Informace o vzdání se kandidatury p. Josefa Středuly
Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
Oznámení o konání valné hromady honebního společenstva
Oznámení o době a místě konání voleb
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Návrh rozpočtu na rok 2023
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Drozdov na rok 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2027
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Drozdov na roky 2024 - 2025
Rozpočtové opatření č.3/2022
Termín školení členů okrskové volební komise
Oznámení o době a místě konání voleb
Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 12.9.2022
Zasedání okrskové volební komise
Omezení úředních hodin OÚ Drozdov
Záměr směny pozemků
Rozpočtové opatření č.2/2022
Závěrečný účet Obce Drozdov za rok 2021
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce
Prodloužení nouzového stavu do 30.6.2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2021

OBEC DROZDOV


Porovnání vyúčtování cen vodného a stočného za rok 2021
Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2022 pro SDH Drozdov
Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2022 pro TJ Drozdov
Svoz komunálního odpadu

změna četnosti svozu popelnic


Ukončení období déletrvajícího sucha
Rozpočtové opatření č. 1/2022
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 28.3.2022
Rozpočtové opatření č. 5/2021
Rozpočet DSO Hořovicka na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Hořovicka na roky 2023 - 2025
Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na roky 2023 - 2024
Rozpočet obce Drozdov na rok 2022
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Střednědobý výhled rozpočtu obce Drozdov na roky 2023 - 2024
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 13.12.2021
Návrh rozpočtu obce na rok 2022
Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023 - 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ na roky 2023 - 2024
Veřejná vyhláška - změny záplavového území vodního toku Stroupinský potok
Oznámení o době a místě konání voleb
Změna úředních hodin
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Drozdov - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 13.9.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Rozpočtové opatření č.1/2021
Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2021 - SDH Drozdov
Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2021 - TJ Drozdov
Prodloužení nouzového stavu do 11.4.2021
Upřesnění krizového opatření do 28.3.2021
Vyhlášení nouzového stavu od 27.2.2021
Záměr prodeje pozemků
Záměr směny pozemků
Mimořádné-opatření-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cestí-od-25.-2.-2021
Ceník vodného a stočného - rok 2021
Rozpočet obce Drozdov na rok 2021
Rozpočet ZŠ a MŠ Drozdov na rok 2021
Zpráva o Výsledku přezkoumání hospodaření obce Drozdov za rok 2019
Obecně závazná vyhláška č. 1 2019

Obecně závazná vyhláška obce Drozdov č. 1 2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Obecně závazná vyhláška č. 3 2019

Obecně závazná vyhláška obce Drozdov č. 3 2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Drozdov


Rozpočet DSO Hořovicka na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Hořovicka na roky 2021 - 2023
Protokol o zkoušce č. 7921/2019

Odběr vzorku 19.03.2019


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021
Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ na roky 2020 - 2021
Zápis z veřejného zasedání OZ konaného 16.04.2018.
Rozbory vody v Drozdovském vodovodu k 7.12.2017
Zápis č.5 z veřejného zasedání OZ ze dne 16.10.2017
Zápis č.4 z veřejného zasedání OZ ze dne 18.09.2017
Zápis č.2/2017 z veřejného zasedání konaného dne 24.04.2017
Zápis a usnesení z veřejného zasedání ze dne 6.3.2017
Zápis z veřejného zasedání ze dne12.12.2016
Zápis z veřejného zasedání ze dne 03.10.2016
Zápis z veřejného zasedání OZ ze dne 12.září 2016
Zápis č.2/2015z veřejného zasedání ze dne 15.6.2015