O obci

Pověstmi opředený název obce

Obec Drozdov se nachází v okrese Beroun, kraj Středočeský, asi 7 km severozápadně od města Hořovice. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1368. Obec byla pojmenována po šlechtickém rodu Drozdů.

K pojmenování obce po šlechtické rodu Drozdů se váže tato pověst:

Jeden z prvních českých knížat lovil kdysi v lesích, které se v krajině rozkládaly. V jeho družině byl jeden, kterého měl kníže nejraději pro jeho věrnost. Jmenoval se Palko. Ten jedenkrát vyslechl rozhovor dvou členů družiny, kteří byli podplaceni nepřáteli knížete a měli jej při vhodné příležitosti – na honu - zabít. Věrný sluha Palko ihned sdělil knížeti, co slyšel a jaké úklady  jsou na něho připraveny. Kníže byl velmi vděčný za toto varování. Za to, že knížeti zachránil život, daroval sluhovi Palkovi kus krajiny s poli a lesy a dovolil mu založit svobodný dvorec, který byl nazván Drozdov.

Potomci zakladatele obce, Palkové, žijí v Drozdově  i v sousedních obcích dodnes. Dokladem toho je skutečnost, že v roce 1923 žilo jen v Drozdově s tímto jménem 20 rodin.

Ale o vzniku Drozdova je ještě jedna pověst, která vypráví toto:

Původní obec – předchůdkyně Drozdova - stávala  téměř jeden kilometr od nynější obce směrem západním , pod silnicí k Týčku. Měla jméno Bel po svém zakladateli, který přivedl osadníky z Moravy a usadil se v této části naší země. Místo se jim po čase znelíbilo, prý bylo příliš vlhké, bažinaté. A tak své obydlí posunuli do mírné nížiny. Usnesli se také o tom, že nové osadě dají i nové jméno.

Když tak jednou sedělo několik mužů pod košatým bukem, přilétl pták, usedl na větev a prozpěvoval si. Radili se, jaké jméno by osadě dali. Tu jeden z nich zvolal: „ Už to mám – dáme osadě jméno Buk“.

Po chvíli jiný z mužů navrhl, aby se obec jmenovala po ptáku, který k nim při poradě přilétl a prozpěvoval jim nad hlavami. Byl to drozd. Jméno se jim zalíbilo a nazvali svoji obec Drozdov.