SPOZ

SPOZ

Vítání občánků 10.únor 2018
Vítání občánků 10.únor 2018
Zleva: M. Kebrdle s přítelkyní a dcerou Magdalénou, manželé Matějkovi se synem Radkem a Rejzkovi s dcerou Adélou.
Zleva: M. Kebrdle s přítelkyní a dcerou Magdalénou, manželé Matějkovi se synem Radkem a Rejzkovi s dcerou Adélou.
Vítání
Vítání
9. červen 2017 - vítání občánků na OÚ Drozdov.
9. červen 2017 - vítání občánků na OÚ Drozdov.
Vítání
Vítání
Rodiče se svými dětmi, maminky obdrží květinu, občánek hračku, tatínek gratulaci.
Rodiče se svými dětmi, maminky obdrží květinu, občánek hračku, tatínek gratulaci.
Zleva: Nikola Kuncová, Honzík Obleser, Kája Veverka a Eliška Bruthansová s rodiči.
Zleva: Nikola Kuncová, Honzík Obleser, Kája Veverka a Eliška Bruthansová s rodiči.
Vítání občánků na OÚ Drozdov  18.03.2017
Vítání občánků na OÚ Drozdov 18.03.2017
Vystoupení žáků ZŠ, přítomné přivítal místostarosta obce Mgr. F. Rejzek a paní Jitka Humlová za SPOZ.
Vystoupení žáků ZŠ, přítomné přivítal místostarosta obce Mgr. F. Rejzek a paní Jitka Humlová za SPOZ.
Zleva: Štěpán Fiala, Žofie Kašparová a Jan Jiránek s rodiči.
Zleva: Štěpán Fiala, Žofie Kašparová a Jan Jiránek s rodiči.
Další skupina nových občánků.
Další skupina nových občánků.
Adam Fiala, Klára Škrlantová aa Alexandr Kvasnička s rodiči.
Adam Fiala, Klára Škrlantová aa Alexandr Kvasnička s rodiči.
Vítáná nových občánků 28.05.2016
Vítáná nových občánků 28.05.2016
Starosta obce pan Pavel Sládek a a paní Jitka Humlová  za ZPOZ.
Starosta obce pan Pavel Sládek a a paní Jitka Humlová za ZPOZ.
Rodiče Vojtěcha Pokorného a Adiny Pichlíkové.
Rodiče Vojtěcha Pokorného a Adiny Pichlíkové.
Rodičům blahopřeje starosta obce.
Rodičům blahopřeje starosta obce.
Vítání občánků 28.11.2015
Vítání občánků 28.11.2015
Vítání občánků 28.11.2015 - místostarosta F. Rejzek a J. Humlová
Vítání občánků 28.11.2015 - místostarosta F. Rejzek a J. Humlová
Vítání občánků 28.11.2015
Vítání občánků 28.11.2015
Štochlovi, Šmídovi a Šubertovi
Štochlovi, Šmídovi a Šubertovi
Lola Mitić s rodiči, Bruthansovi a Kůtovi
Lola Mitić s rodiči, Bruthansovi a Kůtovi
Manželé Palkovi se synem Toníkem a Kovářovi se synem Vavřincem
Manželé Palkovi se synem Toníkem a Kovářovi se synem Vavřincem