Zastupitelstvo

 

Příjmení
Jméno
Funkce
Sládek
Pavel 
starosta obce
Ešková Helena
zástupce starosty
Palek  Luděk
člen zastupitelstva
Měšťan Jiří
člen zastupitelstva
Rejzek

František

člen zastupitelstva
Humlová
Jitka
člen zastupitelstva
Jelínek
Miloslav
člen zastupitelstva
Voříšek  
František
člen zastupitelstva
Mgr.Němečková    
Irena
člen zastupitelstva

 


Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 23.09.2022 - 23.09.2026 / Složení zastupitelstva: 18.10.2022 - 18.10.2026

Členové zastupitelstva

Volební období: 23.09.2022 - 23.09.2026
Složení platné v období: 18.10.2022 - 18.10.2026

Pozice: starosta
Jméno: Pavel Sládek
E-mail: info@obecdrozdov.eu
Telefon: +420 724 181 383
Funkce: starosta

Pozice: místostarosta
Jméno: Ing. Helena Ešková
E-mail: mistostarosta@obecdrozdov.eu
Telefon: +420 311 577 229
Funkce: místostarosta

Jméno: Jitka Humlová
Funkce: předseda
Komise: výbor SPOZ

Jméno: Miloslav Jelínek
Funkce: předseda
Komise: Pořádkový výbor

Jméno: Jiří Měšťan
Funkce: předseda
Komise: Stavební výbor

Jméno: Mgr. Irena Němečková
Funkce: předseda
Komise: Kulturní a školský výbor

Jméno: Luděk Palek
Funkce: předseda
Komise: Finanční výbor

Jméno: Mgr. František Rejzek
Funkce: předseda
Komise: Redakční a inventarizační výbor

Jméno: František Voříšek
Funkce: předseda
Komise: Kontrolní výbor


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.