Úřední deska - sejmuté

Svoz komunálního odpadu

změna četnosti svozu popelnic

Vážení občané,
informujeme vás o změně četnosti svozu komunálního odpadu.
Svoz popelnic bude probíhat jednou za dva týdny, a to vždy ve čtvrtek v sudý týden, počínaje dnem 7.4.2022.
Děkujeme za pochopení