Vyhlášky
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ

o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území


Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Vyhláška o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě
Veřejná vyhláška Plzeňského kraje.
Veřejná vyhláška pro usmrcování kormorána velkého.
Obecně závazná vyhláška č.2/2016
Obecně závazná vyhláška č.1/2016
Veřejná vyhláška FÚ pro Středočeský kraj.
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č.7 a 8.

Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 ze dne 10.12.2012 se zrušuje a nabývá platnost nová vyhláška č.1 ze dne 13.6.2016 usnesením č.4/2016.


Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veř. prost.
Vyhláška o provozování výherních a hracích přístrojů.
Příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/2001.
Obecně závazná vyhláška Obce Drozdov č. 12/2003, Požární řád.