Vyhlášky
Opatření obecné povahy - odstranění bolševníku
OZV č. 2/2023 o místním poplatku ze psů
OZV Č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy
Kormorán


OZV č. 1.2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška č. 4 2019

Obecně závazná vyhláška obce Drozdov č. 4 2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Vyhláška o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě
Vyhláška o provozování výherních a hracích přístrojů.
Obecně závazná vyhláška Obce Drozdov č. 12/2003, Požární řád.