Vyhlášky
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. XX

Veřejná Vyhláška


Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy
Kormorán


OZV č. 2.2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OZV č. 1.2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška č. 4 2019

Obecně závazná vyhláška obce Drozdov č. 4 2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Obecně závazná vyhláška č. 2 2019

Obecně závazná vyhláška obce Drozdov č. 2 2019 o místním poplatku ze psů


Vyhláška o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě
Veřejná vyhláška Plzeňského kraje.
Veřejná vyhláška pro usmrcování kormorána velkého.
Obecně závazná vyhláška č.2/2016
Obecně závazná vyhláška č.1/2016
Veřejná vyhláška FÚ pro Středočeský kraj.
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č.7 a 8.

Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 ze dne 10.12.2012 se zrušuje a nabývá platnost nová vyhláška č.1 ze dne 13.6.2016 usnesením č.4/2016.


Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veř. prost.
Vyhláška o provozování výherních a hracích přístrojů.
Příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/2001.
Obecně závazná vyhláška Obce Drozdov č. 12/2003, Požární řád.