Obecní KNIHOVNA

Místní knihovna v Drozdově

Informace o místní lidové knihovně.
Obecní knihovna se nachází v přízemí budovy obecního úřadu. Knihovní fond čítá 1448 knih a z toho je 323 knih naučných a 1125 ks. krásné literatury. V roce 2014 bylo registrováno 28 stálých čtenářů, z toho 7 dětí. Za uplynulý rok knihovnu navštívilo 197 čtenářů a bylo celkem vypůjčeno 1272 knih. Knihovna spolupracuje s Okresní knihovnou v Berouně. Každoročně dochází k výměně formou souborů vybraných knih. Dvě místnosti vyčleněné knihovně bohatě postačuje potřebám i frekvenci čtenářů. Pro potřeby návštěvníků je v jedné místnosti počítač , napojený na místní internetovou síť. Návštěvníci mohou využívat počítat pro zjišťování informací i pro vlastní potřebu. Knihy jsou abecedně utříděny do regálů. Knihovnu můžete navštívit každý čtvrtek od půl páté do půl sedmé. Knihovnice paní Alena Nová se těší na vaši návštěvu.

Místní knihovna v DrozdověMístní knihovna v DrozdověMístní knihovna v DrozdověMístní knihovna v Drozdově