SPOZ

Sbor pro občanské záležitosti

V roce 1977 bylo první vítání občánků. Tím byl neformálně založen Sbor pro občanské záležitosti.

Činnost SPOZ:
- vítání občánků
- přivítání dětí ZŠ a MŠ Drozdov při zahájení školního roku
- rozloučení dětí ze ZŠ a MŠ Drozdov při ukončení školního roku
- gratulace formou pamětního listu k životnímu jubileu
- každoroční setkání s důchodci
- spolupráce s ostatními spolky při pořádání kulturních akcí