SPOZ

Vítání nových občánků v Drozdově.


V sobotu 9. dubna se sešli rodiče nových drozdovských občánků. Jednalo se o: Adinu Pichlíkovou a Vojtěcha Pokorného. Slavnostního aktu v obřadní síni v budově Obecního úřadu v Drozdově se účastnili rodiče jmenovaných občánků a jejich prarodiče i praprarodiče. Přítomné přivítal starosta obce pan Pavel Sládek spolu spaní J. Humlovou, zastupující sbor pro občanské záležitosti. Předáním květin maminkám, dárků novorozencům a gratulace šťastným tatínkům slavnostní obřad skončil společným focením. Fofografie z akce jsou uloženy ve fotogalerii.


Zpráva SPOZ Drozdov za rok 2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zprava-spoz-za-rok-2015.docx 14.3 Kb

Zpráva SPOZ a vítání občánků dne 19.června 2015

V Drozdově se od ledna do června letošního roku narodili dva občánci - Ester Vykydalová a Jakub Provázek.
V sobotu 9. května 2015 se uskutečnilo posezení s důchodci v restauraci U krále Václava IV. v Točníku.
Sešlo se na 60 seniorů a sobotní odpoledne prožili při hudbě a tanci. Malé občerstvení a kytička pro ženy umocnilo
příjemné posezení. V pátek 19.června se konalo vítání občánků. Starosta obce přivítal 6 nových občánků:
Adélu Šubertovou, Zoru Šmídovou, Magdalenu Štochlovou, Annu Bruthansovou, Daniela Kůtu a Lolu Domiće.
V úterý 23.června se budoucí školáci loučili s mateřskou školou.Jsou to:
Jan Patrik krása, Toník Ouřada, Markéta Šimečková, Natálie Rydrychová, Matěj Šubert, Jakub Štajner, Pavlínka Grmelová, Šimon Riska, Anna Hyrmanová a Daniela Pichlíková
Foto viz fotogalerie.


Zpráva SPOZ v Drozdově za rok 2014

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zprava-sboru-pro-obcanske-zalezitosti-v.docx 14.5 Kb