Úřední deska
Drozdov - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody
Závěrečný účet DSO za rok 2018
Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2018
Závěrečný účet obce Drozdov za rok 2018
veřejnoprávní smlouva - TJ Drozdov
Veřejnoprávní smlouva - SDH Drozdov
Smlouva a společné spolupráci při budování vodovod. přivaděče s městysem Cerhovice
Tabulka nedostatečně zapsaných osob.
Nařízení Středočeského kraje.
Oznámení o zahájení správního řízení .
Počet členů OZ Drozdov
Monitoring eroze úpůdy.
Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí obce Drozdov