Obec Drozdov

Úřední deska
Počet členů OZ Drozdov
Monitoring eroze úpůdy.
Souhlas s konáním oslav.
Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2017.
Veřejná výhláška
Pozvánka na setkání s důchodci.
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška Plzeňského kraje.
Oznámení o místních poplatcích.
Darovací smlouva na finanční dar.
Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí obce Drozdov
Veřejná vyhláška pro usmrcování kormorána velkého.
Oznámení o vydání opatření obecné povahy.
Územní plán Záluží
Územní plán Bzová