Úřední deska
Oznámení o době a místu konání voleb
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 4/2020
Vyrozumění členů OVK o školení
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstvy Středočeského kraje
Veřejná vyhláška MZE - Opatření obecné povahy
Veřejnoprávní smlouva TJ Drozdov na rok 2020
Veřejnoprávní smlouva SDH Drozdov na rok 2020
Závěrečný účet DSO Hořovicka za rok 2019
Revize katastru nemovitostí

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun


Pojistná smlouva lesního porostu
Pojistná smlouva - Kooperativa
Zpráva o Výsledku přezkoumání hospodaření obce Drozdov za rok 2019
Úřední hodiny Obecního úřadu
Drozdov - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovistí
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Hořovicka na roky 2021 - 2023
Rozpočet DSO Hořovicka na rok 2020
Návrh Zadání územního plánu obce Drozdov
Smlouva a společné spolupráci při budování vodovod. přivaděče s městysem Cerhovice