Úřední deska
Veřejná vyhláška MZE - Opatření obecné povahy
Závěrečný účet DSO Hořovicka za rok 2019
Revize katastru nemovitostí

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun


Pojistná smlouva lesního porostu
Pojistná smlouva - Kooperativa
Zpráva o Výsledku přezkoumání hospodaření obce Drozdov za rok 2019
Úřední hodiny Obecního úřadu
Drozdov - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovistí
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Hořovicka na roky 2021 - 2023
Rozpočet DSO Hořovicka na rok 2020
Návrh Zadání územního plánu obce Drozdov
Smlouva a společné spolupráci při budování vodovod. přivaděče s městysem Cerhovice