Obec Drozdov

Úřední deska
Komunální volby 2018

volby do OZ konané 5-6.10.2018


Oznámení o zahájení správního řízení .
Počet členů OZ Drozdov
Monitoring eroze úpůdy.
Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2017.
Veřejná výhláška
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška Plzeňského kraje.
Oznámení o místních poplatcích.
Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí obce Drozdov
Veřejná vyhláška pro usmrcování kormorána velkého.