Úřední deska
Prodloužení nouzového stavu do 30.6.2022
Záměr výpůjčky části pozemku
Porovnání vyúčtování cen vodného a stočného za rok 2021
Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2022 pro TJ Drozdov
Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2022 pro SDH Drozdov