Úřední deska
Usnesení vlády o zajištění poskytování zdravotních služeb
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření
Pozvánka na veřejné zasedání OZ 13.12.2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Hořovicka na roky 2023 - 2025
Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2022
Mimořádné opatření - testování obyvatel
Mimořádné opatření - omezení maloobchodu
Mimořádná opatření - návštěvy v sociálních zařízeních
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ na roky 2023 - 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023 - 2024
Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2022
Návrh rozpočtu obce na rok 2022
Covid 19 - informace platné od 1.11.2021
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Drozdov - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
Závěrečný účet DSO Hořovicka za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2021 - TJ Drozdov
Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2021 - SDH Drozdov
Veřejná vyhláška MZE - Opatření obecné povahy
Pojistná smlouva lesního porostu
Pojistná smlouva - Kooperativa
Zpráva o Výsledku přezkoumání hospodaření obce Drozdov za rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Hořovicka na roky 2021 - 2023
Rozpočet DSO Hořovicka na rok 2020
Návrh Zadání územního plánu obce Drozdov
Smlouva a společné spolupráci při budování vodovod. přivaděče s městysem Cerhovice