Úřední deska
Informace k očkování seniorů proti Covid - 19
Změna krizového opatření od 11.1.2021
Změna krizového opatření od 27.12.2020
Informace k dobrovolnému testování
Změna krizového opatření od 18.12.2020
Prodloužení nouzového stavu do 23.12.2020
Změna krizového opatření pro školy od 7.12.2020
Změna krizového opatření od 3.12.2020
Prodloužení nouzového stavu a změna krizových opatření
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 26.10.2020
Omezení volného pohybu osob
Omezení prodeje a poskytování služeb
Nošení ochranných prostředků dýchacích cest
Usnesení vlády ČR o příjetí krizového opatření ze dne 12.10.2020
Úřední hodiny obecního úřadu
Přijetí krizového opatření
Vyhlášení nouzového stavu
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 4/2020
Veřejná vyhláška MZE - Opatření obecné povahy
Veřejnoprávní smlouva TJ Drozdov na rok 2020
Veřejnoprávní smlouva SDH Drozdov na rok 2020
Závěrečný účet DSO Hořovicka za rok 2019
Revize katastru nemovitostí

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun


Pojistná smlouva lesního porostu
Pojistná smlouva - Kooperativa
Zpráva o Výsledku přezkoumání hospodaření obce Drozdov za rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Hořovicka na roky 2021 - 2023
Rozpočet DSO Hořovicka na rok 2020
Návrh Zadání územního plánu obce Drozdov
Smlouva a společné spolupráci při budování vodovod. přivaděče s městysem Cerhovice