Úřední deska
Návrh závěrečného účtu DSO Hořovicka na rok 2020
Mimořádná opatření pro maloobchody a služby platná od 31.5.2021
Mimořádná opatření pro stravování od 31.5.2021
Mimořádná opatření pro provozovny od 24.5.2021
Mimořádná opatření platná od 24.5.2021
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou
mykologickou společností

1. června 2021 (úterý) v 10.00 hodin
15. června 2021 (úterý) v 10.00 hodin


Mimořádná opatření platná od 17.5.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Mimořádná opatření - nošení ochranných prostředků od 10.5.2021
Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2021 - TJ Drozdov
Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2021 - SDH Drozdov
Veřejná vyhláška MZE - Opatření obecné povahy
Veřejnoprávní smlouva TJ Drozdov na rok 2020
Veřejnoprávní smlouva SDH Drozdov na rok 2020
Závěrečný účet DSO Hořovicka za rok 2019
Revize katastru nemovitostí

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun


Pojistná smlouva lesního porostu
Pojistná smlouva - Kooperativa
Zpráva o Výsledku přezkoumání hospodaření obce Drozdov za rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Hořovicka na roky 2021 - 2023
Rozpočet DSO Hořovicka na rok 2020
Návrh Zadání územního plánu obce Drozdov
Smlouva a společné spolupráci při budování vodovod. přivaděče s městysem Cerhovice