Úřední deska
Záměr prodeje pozemku
Oznámení o době a místě konání voleb
Vyrozumění členů okrskových volebních komisí o termínu školení
Rozhodnutí - uzavírka silnice II/605 dne 26.5.2024
Informace o počtu a sídla volebních okrsků
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub
Závěrečný účet obce za rok 2022
Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2022
Rozpočet DSO Hořovicka na rok 2023
Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2023
Úspory energií - budova OÚ Drozdov č.p. 104