Úřední deska
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva 4.3.2024
Záměr pronájmu nemovitých věcí
Veřejné projednání návrhu územního plánu
Závěrečný účet obce za rok 2022
Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2022
Rozpočet DSO Hořovicka na rok 2023
Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2023
Úspory energií - budova OÚ Drozdov č.p. 104