Informace z obce
Ceník vodného a stočného - rok 2022
PF 2022
Drozdov - Drozdov 2021
Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením v Hořovicích
Ceník vodného a stočného - rok 2021
Ověřování shody opisu a ověřování pravosti podpisu

S účinností od 1.1.2020 je Obecní úřad Drozdov zařazen do přílohy vyhlášky č.36/2006 Sb., ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, v znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 316/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů


Upomínkové předměty obce Drozdov
Veřejná hlášení