Informace z obce
Poplatky - komunální odpad, psi

rok 2021


Masopust trochu jinak

vzpomínka na předchozích 13. ročníků Masopustu


Prodej slepic
Karanténa v MŠ

Krajská hygienická stanice - Rozhodnutí o nařízení mimořádného opatření

V MŠ Drozdov se zakazuje do dne 28.2.2021 osobní přítomnost všech dětíCeník vodného a stočného - rok 2021
Ověřování shody opisu a ověřování pravosti podpisu

S účinností od 1.1.2020 je Obecní úřad Drozdov zařazen do přílohy vyhlášky č.36/2006 Sb., ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, v znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 316/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů


Upomínkové předměty obce Drozdov
Veřejná hlášení