Informace z obce
Poznávací zájezd

27.04.2024


Sběr železného šrotu

13.04.2024


Velkoobjemový a nebezpečný odpad

19.04.2024
20.042024


Ceník vodného a stočného na rok 2024
Poplatky za komunální odpad a za psy - rok 2024
Čipování nádob na komunální odpad, Změna četnosti svozu KO
Ověřování shody opisu a ověřování pravosti podpisu
Upomínkové předměty obce Drozdov
Veřejná hlášení