Informace z obce
STODOLAFEST - rodinný festival

Stodola Drozdov (pod hřištěm)

2.10.2021 - 13:00 - 22:00


ZD Mořina - Oznámení o prodeji krmného obilí pro členy a zaměstnance

Polní mlat Záluží
24.9.2021 - 8,00 - 15,00
25.9.2021 - 8,00 - 12,00
2.10.2021 - 8,00 - 12,00


Drozdov - Drozdov 2021
Přerušení dodávky elektrické energie - 7.9.2021 - 7:15 - 15:00


Drozdov (okres Beroun)
č. p. 6, 8-13, 16, 29, 34, 36, 41, 43, 45, 46, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 60-70, 75, 76, 79-84, 86, 87, 88, 89, 91, 93,
99, 116-123, 126, 127, 128, 129, 134-138, 142-148, 150-154, 156-160, 162-166, 169, 173, 174, 176, 178,
179, 181-212, 246-250, 252, 255, 256, 258-262, 264, 265, 267, 268, 269, 271, 273-277, 280, 281, 282, 284,
285, 287, 290, 293-298, 300, 302, 303


Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením v Hořovicích
Poplatky - komunální odpad, psi

rok 2021

Datum úhrady prodlouženo do 31. května 2021

Během měsíce března a dubna lze platit pouze převodem z účtu.

V hotovosti je možno poplatky uhradit od 1.5.2021.

Děkujeme za pochopení


Ceník vodného a stočného - rok 2021
Ověřování shody opisu a ověřování pravosti podpisu

S účinností od 1.1.2020 je Obecní úřad Drozdov zařazen do přílohy vyhlášky č.36/2006 Sb., ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, v znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 316/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů


Upomínkové předměty obce Drozdov
Veřejná hlášení