Informace z obce
ČEZ DISTRIBUCE - odečty elektroměrů

OZNÁMENÍ

Ve dnech 24.11.2020 - 27.11.2020 bude ČEZ DISTRIBUCE v naší obci provádět odečty elektroměrů.


Hledá se pejsek Arny

Dne 18.10.2020 se ztratil v Kamenci u Radnic (Rokycansko) pejsek border kolie, jmenuje se Arny, je mu 13,5 let. Je čipovaný, hodný a špatně slyší.
Dnes, 19.10., byl prý vidět u nás v Drozdově.
V příloze je fotografie pejska.
Kdybyste ho viděli, volejte prosím na tel. +420 731 355 415.

Děkujeme.


Zrušené divadelní představení Neuklízeč

Divadelní představení, které se mělo uskutečnit v Drozdově 24.4.2020 a pro které jsme předpokládali, že se uskuteční v náhradním termínu na podzim (8.10.2020), se z důvodu epidemie Covid neuskuteční.

Již zakoupené vstupenky vracejte prosím na OÚ Drozdov v úředních hodinách – pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin.

Děkujeme za pochopení
Obecní zastupitelstvo


Ceník vodného a stočného - rok 2020
SDH Drozdov - Hasičský ples

Z důvodu mimořádného opatření o ochraně veřejného zdraví SDH Drozdov oznamuje, že se ruší Hasičský ples, který se měl konat v sobotu, 21.3.2020.
SDH Drozdov uvažuje o náhradním termínu pro uskutečnění tohoto plesu. Více informací po ukončení mimořádného opatření.

11.3.2020


Divadelní představení Neuklízeč

Divadelní představení Neuklízeč Karel se v původně plánovaném termínu (24.4.2020) neuskuteční.
O náhradním termínu (podzim 2020) budeme informovat.
Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti pro náhradní termín (podzim 2020) a nebo je možné je vracet na OÚ Drozdov v úředních hodinách.

Děkujeme za pochopení.

OÚ Drozdov, 08.04.2020


Poplatky za popelnice a psy - rok 2020
Ověřování shody opisu a ověřování pravosti podpisu

S účinností od 1.1.2020 je Obecní úřad Drozdov zařazen do přílohy vyhlášky č.36/2006 Sb., ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, v znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 316/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů


Čipování psů

Byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že s účinností od roku 2020 musí být každý pes, který se k veterinárnímu lékaři dostaví na očkování proti vzteklině, zároveň očipovaný. Jinými slovy, veterinární lékař již od roku 2020 nebude moci naočkovat proti vzteklině neočipovaného psa.


Upomínkové předměty obce Drozdov
Veřejná hlášení