Informace z obce
SDH Drozdov - Hasičský ples

Z důvodu mimořádného opatření o ochraně veřejného zdraví SDH Drozdov oznamuje, že se ruší Hasičský ples, který se měl konat v sobotu, 21.3.2020.
SDH Drozdov uvažuje o náhradním termínu pro uskutečnění tohoto plesu. Více informací po ukončení mimořádného opatření.

11.3.2020


Můj kraj - Participativní rozpočet Středočeského kraje

Výzva pro podání návrhů projektů do participativního rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2020

Veškeré informace na webových stránkách https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/


Divadelní představení Neuklízeč

Pátek 24.4.2020, 19:00 h
Hostinec u Lisých
Vstupné 120 Kč

Předprodej vstupenek na divadelní představení Neuklízeč Karel pozastaven z důvodu mimořádného opatření o ochraně veřejného zdraví.
O tom, zda se divadelní představení uskuteční v původně plánovém termínu (24.04.2020) nebo zda bude termín náhradní, budeme včas informovat.

OÚ Drozdov, 11.03.2020


Poplatky za popelnice a psy - rok 2020
Ověřování shody opisu a ověřování pravosti podpisu

S účinností od 1.1.2020 je Obecní úřad Drozdov zařazen do přílohy vyhlášky č.36/2006 Sb., ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, v znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 316/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů


Čipování psů

Byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že s účinností od roku 2020 musí být každý pes, který se k veterinárnímu lékaři dostaví na očkování proti vzteklině, zároveň očipovaný. Jinými slovy, veterinární lékař již od roku 2020 nebude moci naočkovat proti vzteklině neočipovaného psa.


Upomínkové předměty obce Drozdov
Veřejná hlášení