Informace z obce
Ceník vodného a stočného - rok 2020
SDH Drozdov - Hasičský ples

Z důvodu mimořádného opatření o ochraně veřejného zdraví SDH Drozdov oznamuje, že se ruší Hasičský ples, který se měl konat v sobotu, 21.3.2020.
SDH Drozdov uvažuje o náhradním termínu pro uskutečnění tohoto plesu. Více informací po ukončení mimořádného opatření.

11.3.2020


Poplatky za popelnice a psy - rok 2020
Ověřování shody opisu a ověřování pravosti podpisu

S účinností od 1.1.2020 je Obecní úřad Drozdov zařazen do přílohy vyhlášky č.36/2006 Sb., ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, v znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 316/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů


Čipování psů

Byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že s účinností od roku 2020 musí být každý pes, který se k veterinárnímu lékaři dostaví na očkování proti vzteklině, zároveň očipovaný. Jinými slovy, veterinární lékař již od roku 2020 nebude moci naočkovat proti vzteklině neočipovaného psa.


Upomínkové předměty obce Drozdov
Veřejná hlášení