Informace z obce
Setkání Drozdov - Drozdov 2021

17.7.2021


Pohotovost zubních lékařů okresu Beroun - červen 2021
Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením v Hořovicích
Poplatky - komunální odpad, psi

rok 2021

Datum úhrady prodlouženo do 31. května 2021

Během měsíce března a dubna lze platit pouze převodem z účtu.

V hotovosti je možno poplatky uhradit od 1.5.2021.

Děkujeme za pochopení


Ceník vodného a stočného - rok 2021
Ověřování shody opisu a ověřování pravosti podpisu

S účinností od 1.1.2020 je Obecní úřad Drozdov zařazen do přílohy vyhlášky č.36/2006 Sb., ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, v znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 316/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů


Upomínkové předměty obce Drozdov
Veřejná hlášení