MS Holý Vrch

Myslivecké sdružení Holý Vrch Drozdov z.s.

Myslivecké sdružení Holý Vrch Drozdov z.s. vzniklo v roce 1993. Vykonává právo myslivosti na pronajatých pozemcích.
Celková výměra honitby je 1.043 ha, z toho zemědělská půda 905 ha, lesní půda 125 ha, vodní plochy 5 ha a 8 ha ostatní plochy.