SPOZ

Vítání nových občánků v Drozdově.


V sobotu 9. dubna se sešli rodiče nových drozdovských občánků. Jednalo se o: Adinu Pichlíkovou a Vojtěcha Pokorného. Slavnostního aktu v obřadní síni v budově Obecního úřadu v Drozdově se účastnili rodiče jmenovaných občánků a jejich prarodiče i praprarodiče. Přítomné přivítal starosta obce pan Pavel Sládek spolu spaní J. Humlovou, zastupující sbor pro občanské záležitosti. Předáním květin maminkám, dárků novorozencům a gratulace šťastným tatínkům slavnostní obřad skončil společným focením. Fofografie z akce jsou uloženy ve fotogalerii.