Historie

Adventní zpívání 2019

7. prosince 2019

Adventní zpívání 2019Adventní zpívání v Drozdově

Čas rychle uběhl a znovu tu máme překrásný čas adventu. Je sobota 7. prosince a čeká nás tradiční rozsvěcování vánočního stromku na návsi. Z rozhlasu se linou melodie vánočních koled a cítíme tu vůni svařeného vína a opečených klobás. Můžeme tu vidět stánky s krásnými vánočními dekoracemi, zakoupit si můžeme také jmelí a škvarkové placky nebo perník. Kolem půl čtvrté začíná hrát kapela pana Valty. Na náves přicházejí další lidé a vidíme tu i malé vločky – děti z MŠ, připravené na své vystoupení. Ze všech stran tu na nás dýchá pravá vánoční atmosféra. Pomalu se stmívá, je 16 hodin a slova se ujímá pan starosta Pavel Sládek. Přivítá všechny přítomné a následuje tradiční troubení vánočních koled a rozsvícení stromku. Poté přicházejí na scénu malé děti z MŠ se svým vystoupením „Mrazíci“. Jsou převlečené za vločky a krásně zpívají, cvičí a tančí na své písničky. Jsou opravdu šikovné a sklízí zasloužený potlesk. Program pokračuje vystoupením žáků ZŠ. Přicházejí diváky seznámit s různými postavami adventního kalendáře. U jesliček vidíme Marii s Josefem a Ježíškem a k nim přilétají na svých křídlech překrásní andělé. Přijíždí sem Martin na svém bílém koni. Můžeme tu vidět také muzikanty, děti, Barborky a Ambrože. Nechybí tu ani Mikuláš s krásným andělem a malými čertíky, pantáta se svou rodinou, Lucie a Tři králové. Potom začíná vlastní „Putování do Betléma“. Během této cesty se postupně seznamujeme s jednotlivými postavami adventního kalendáře. Děti zpívají různé koledy a písně a vše doprovázejí hranými scénkami. Na závěr rozsvěcují své svíčky a zpívají koledu „Čas radosti, veselosti“. Jejich zpěv je krásný a nedají se vyvést z míry, když nás zradí technika a přestane hrát rádio. Společně dozpívají koledu za pomoci svých učitelek i přihlížejících lidí. Právě v tomto okamžiku na nás dýchá překrásná vánoční atmosféra a děti jsou odměněny velkým potleskem od přihlížejících diváků. Vystoupení pomalu končí a malí herci odcházejí s úsměvem ze scény.

Irena Němečková  

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dsc-0909469552335.jpg 3826.9 Kb
dsc-0932925117160.jpg 4074.4 Kb
dsc-0939465689724.jpg 2667.9 Kb