Vyhlášky

Příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/2001.

 
Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce č. 1/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/2001
                                               o místních poplatcích
 
 
 
 
Rozúčtování nákladů obce za provoz systému shromažďování sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za obec
                                          DROZDOV na rok 2006
 
                           vypočteno podle skutečných nákladů roku 2005
 
 
Počet platících obyvatel (včetně rekreačních objektů) v roce 2005 činí 664.
 
 
 
Komunální, netříděný, 52 pravidelných svozů                           305.938,-- Kč
 
 
Výpočet poplatku na rok 2006 v přepočtu na 1 fyzickou osobu/rok:
 
305.938,- Kč : 664= 460,75 Kč
 
 
52 svozů
sazba       a - skládka                           250,-- Kč
sazba       b – svoz                               250,-- Kč
 
 
 
Sazba poplatku v přepočtu na 1 fyzickou osobu na r. 2006 ……. 500,-- Kč
 
 
 
 
V zastupitelstvu obce Drozdov, dne : 12.12. 2005
 
 
 
 
František Voříšek                                                                                 Ivana Lisá
   místostarosta                                                                                      starostka