Obec Drozdov

Úřední deska
MZ - odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY.
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí.
Rozpočtové opatření č.7
Rozpočtové opatření č.6
Monitoring eroze zemědělské půdy.
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.
Rozhodnutí o zrušení trvalého bydliště.
Oznámení o zahájení správního řízení.
Rozpočtové opatření č.4
Opatření obecné povahy při nedostatku vody
Rozpočtové opatření č.3
Poskytnutí příspěvku TJ Drozdov na rok 2017
Střednědový výhled rozpočtu na roky 2018 až 2019
Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí obce Drozdov
Veřejná vyhláška pro usmrcování kormorána velkého.
Oznámení o vydání opatření obecné povahy.
Územní plán Záluží
Územní plán Bzová