Obec Drozdov

Úřední deska
Vyhláška FÚ
Zápis žáků do 1. třídy základní školy.
Veřejná vyhláška Plzeňského kraje.
Oznámení o místních poplatcích.
Darovací smlouva na finanční dar.
Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí obce Drozdov
Veřejná vyhláška pro usmrcování kormorána velkého.
Oznámení o vydání opatření obecné povahy.
Územní plán Záluží
Územní plán Bzová