Obec Drozdov

Úřední deska
Pozvánka na slavnost k 200. výročí vysvěcení soch J. Nepomuckého a Panny Marie v místní kapličce.
Zápis č.3/2017 z veř. zasedání OZ ze dne 19.06.2017
Pozvánka na" Rybářské závody"
Opatření obecné povahy při nedostatku vody
Pozvánka na veřejné zasedání OZ, které se koná 19.06.2017 od 19:00hod.
Město Hořovice - nařízení 1/2017 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.
Závěrečný účet dobrovolného svazkuobcí Hořovicka za rok 2016
Rozpočtové opatření č.2
Rozhodnutí o povolení uzavírky.
Poskytnutí příspěvku TJ Drozdov na rok 2017
Drozdovské noviny - zvláštní vydání - vodovodní přivaděč, vodovod, vodojem, kanalizace a ČOV.
Střednědový výhled rozpočtu na roky 2018 až 2019
Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí obce Drozdov
Veřejná vyhláška pro usmrcování kormorána velkého.
Poskytnutí příspěvku TJ Drozdov na rok 2016
Poskytnutí příspěvku SDH Drozdov na rok 2016
Oznámení o vydání opatření obecné povahy.
Územní plán Záluží
Územní plán Bzová