Obec Drozdov

Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 kterou se zrušuje OZV č. 4/1999

Obec DROZDOV
 
 
 
 
                        Obecně závazná vyhláška č. 2/2009
              kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/1999
       o zajišťování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků v zimním období
 
 
 
 
 
 
     Zastupitelstvo obce DROZDOV se na svém zasedání dne 7. 12. 2009 usnesením č. 5/2009
Usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
                                                                   Čl. 1
 
     Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/1999 o zajišťování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků v zimním období.
 
 
 
                                                                    Čl. 2
 
     Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2010.
 
 
 
 
 
 
 
František Voříšek                                                      Ivana Lisá
   místostarosta                                                         starostka
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 7.12. 2009
Sejmuto z úřední desky dne:23.12. 2009