Obec Drozdov

Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č.2/2016
Obecně závazná vyhláška č.1/2016
Veřejná vyhláška FÚ pro Středočeský kraj.
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č.7 a 8.

Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 ze dne 10.12.2012 se zrušuje a nabývá platnost nová vyhláška č.1 ze dne 13.6.2016 usnesením č.4/2016.


Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veř. prost.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 kterou se zrušuje OZV č. 4/1999
Vyhláška o provozování výherních a hracích přístrojů.
Příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/2001.
Obecně závazná vyhláška Obce Drozdov č. 14/2004, O úhradě neinvestičních nákladů v MŠ Drozdov.
Obecně závazná vyhláška Obce Drozdov č. 12/2003, Požární řád.