Zápisy a usnesení

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva

                  obce    D R O Z D O V

 

konaného dne 10. listopadu 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

 

Obecní zastupitelstvo po projednání:

 

 1. volí v souladu s § 84, písm. m) zákona o obcích:

 

 1. Starostu obce                 Pavla Sládka, narozeného 5.12.1960               

                                        bytem Drozdov čp. 275

 1. Místostarostu obce        Mgr. Františka Rejzka,

                                              narozeného 20.6.1950                                                               

                                                   bytem Drozdov čp. 15

 

 1. zřizuje dle § 117 písm. 2 a písm.1) zákona o obcích:

 

 1. finanční výbor          
 2. kontrolní výbor
 3. stavební výbor
 4. pořádkový výbor
 5. kulturní a školský výbor
 6. výbor SPOZ
 7. redakční a inventarizační výbor

          

 1. bere na vědomí:

 

složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona

o obcích.

 

 

 

 

 

Pavel Sládek                                                    Mgr. František Rejzek

starosta                                                                   zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 k Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Drozdov

 

 

Obecní zastupitelstvo dle § 84 písm. o) volí:

 

 

předsedu finančního výboru                Ing. Helenu Eškovou

                                a členy:                 Jana Hetrla a Ing. Jaroslava Němce

 

předsedu kontrolního výboru:              Františka Voříška

                                    a členy:                 Mgr. Irenu Němečkovou

                                                                  a Michala  Dlouhého

 

předsedu stavebního výboru:                 Miloslava Jelínka

                                    a členy:                  Františka Voříška a Pavla Sládka

 

předsedu pořádkového výboru:              Michala Dlouhého

                                    a členy:                  Miloslava Jelínka a Pavla Sládka

 

předsedu školského a kulturního

výboru:                                                      Mgr. Irenu Němečkovou

                                    a členy:                   Jitku Humlovou

                                                                    a Mgr. Františka Rejzka

 

předsedu SPOZ výboru:                          Jitku Humlovou

                                   a členy:                    Ing. Helenu Eškovou

                                                                    a Mgr. Františka Rejzka    

 

předsedu redakčního

a inventarizačního výboru:                      Jana Hertla

                                   a členy:                    Michala Dlouhého

                                                                     a Mgr. Františka Rejzka                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Sládek                                            Mgr. František Rejzek

  starosta                                                       zástupce starosty